No.1

SEIGANTOJI


No.3

KOKAWADERA


No.5

FUJIIDERA


No.7

OKADERA


No.9

KOFUKUJI NANENDO


No.11

DAIGOJI


No.13

ISHIYAMADERA


No.15

KANNONNJI


No.17

ROKUHARAMITSUJI


No.19

GYOGANJI


No.21

ANAOJI


No.23

KATSUOJI


No.25

BANSYU KIYOMIZUDERA
No.27

ENGYOJI


No.29

MATSUNOODERA


No.31

CHOUMEIJI


No.33

KEGONJI


No.2

KIMIIDERA


No.4

SEFUKUJI(MAKIOSAN)


No.6

TSUBOSAKADERA


No.8

HASEDERA


No.10

MIMUROTOJI


No.12

SYOHOJI(IWAMADERA)


No.14

MIIDERA


No.16

KIYOMIZUDERA


No.18

CHOUHOUJI(ROKKAKU-DO)


No.20

YOSHIMINEDERA


No.22

SOUJIJI


No.24

NAKAYAMADERA


No.26

ICHIJYOJI
No.28

NARIAIJI


No.30

HOUGONJI


No.32

KANNONSYOUJI